MTA

Facebook
Telefon

+420 602 310 473


Canti veris Praga 2024

Mezinárodní festival soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše
Praha, 29.02.2024 - 03.03.2024

Popis

V únoru 2016 úspěšně proběhl sedmý ročník Mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby Canti veris Praga. Festival, který navazuje na úspěšné ročníky Mezinárodního sborového festivalu „Jaro se otvírá“, je zaměřen výhradně na soudobou sborovou tvorbu a dílo Zdeňka Lukáše.

Jestliže se nechcete zůčastnit soutěžního vystoupení, ale zajímá vás atmosféra festivalu a setkání s dalšími sbory na mezinárodní úrovni, přihlašte se k nesoutěžnímu vystoupení v rámci doprovodných koncertů festivalu. Přání soutěžního nebo nesoutěžního vystoupení poznamenejte, prosím, v příloze přihlášky.

Věříme, že si Canti veris Praga, mezinárodní festival soudobé sborové tvorby s Cenou Zdeňka Lukáše, získá Váš zájem i v roce 2022 a těšíme se s Vámi na setkání.

Odborná garance:

Unie českých pěveckých sborů, prof. PaedDr. Jiří Kolář, čestný předseda UČPS

Umělecká rada:

prof. PaedDr. Jiří Kolář, sbormistr, čestný předseda UČPS
doc. PaedDr. Zdeněk Vimr, sbormistr, odborník na dílo Z. Lukáše

POŘADATEL festivalu Canti veris Praga

Agentura Music Travel Agency Praha ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální sbory, dirigent může být profesionál (za profesionály jsou považováni podle světových zvyklostí zpěváci, pro něž zpěv ve sboru představuje hlavní prostředek obživy)
 • Každý sbor se může zúčastnit soutěže i ve více kategoriích
 • Časový limit soutěžního programu je 13 – 15 minut čistého času, pořadí soutěžních skladeb je libovolné

KATEGORIE SOUTĚŽE

A: dětské sbory do 16 let
B: dívčí, ženské a mužské sbory od 25 zpěváků
C: smíšené sbory od 25 zpěváků
D: komorní sbory od 8 do 24 zpěváků
E: nesoutěžní vystoupení

SOUTĚŽNÍ PROGRAM

 • duchovní skladba vzniklá po roce 1950 a cappella
 • světská skladba vzniklá po roce 1950 a cappella
  Poznámka:
  a) jedna z těchto dvou skladeb musí mít domácího, druhá zahraničního autora
  b) dětské sbory do 16 let mohou jednu z těchto skladeb
  provést s instrumentálním doprovodem.
 • skladba Z. Lukáše dle vlastního výběru v originální úpravě autora
  (a cappella nebo s instrumentálním doprovodem)
 • skladba domácího autora vzniklá po roce 1975 a cappella
 • případné další skladby dle vlastního výběru vzniklé po roce 1975 a cappella
  nebo s doprovodem 1 – 2 hudebních nástrojů

Poznámka: Soutěžní skladby musejí být originální umělecké skladby (případně i na folklorní text), nikoli úpravy lidových písní.

Program festivalu

29.2. 2024
příjezd zahraničních sborů do Prahy

1.3. 2024
slavnostní zahájení festivalu
festivalový koncert sborů

2.3. 2024
zahájení soutěžních vystoupení jednotlivých kategorií
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
přehlídka nejúspěšnějších sborů
soutěž o Grand Prix

3.3. 2024
snídaně / odjezd

Ceník

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek 160,– Kč na osobu
u členských sborů UČPS 140,– Kč na osobu

Výsledky festivalu

Canti veris Praga 2016

Booking form

Preliminary booking form Canti veris Praga 2024