MTA

Facebook
Telefon

+420 602 310 473


Prague Voices 2023

Mezinárodní festival pěveckých sborů-populární a jazzová hudba,...
Praha, 16.11.2023 - 19.11.2023

Popis

Výsledky soutěže

Vážení hudební přátelé!
Rádi bychom vás pozvali k návštěvě zlatého města Prahy, abyste se zúčastnili se svým souborem Mezinárodního festivalu pěveckých sborů v oblasti populární a jazzové hudby – Prague Voices.

V soutěži můžete změřit své síly se sbory z jiných zemí, setkat se s lidmi naladěnými na stejnou vlnu a navázat nová přátelství, prohlédnout si pražské památky i novou architekturu, navštívit jazzové kluby i koncerty vážné hudby. To vše v kulisách podzimní Prahy hudební.
Těšíme se na váš zájem a na setkání s vámi a rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Jestliže se nechcete zůčastnit soutěžního vystoupení, ale zajímá vás atmosféra festivalu a setkání s dalšími sbory na mezinárodní úrovni, přihlašte se k nesoutěžnímu vystoupení v rámci doprovodných koncertů festivalu. Přání soutěžního nebo nesoutěžního vystoupení poznamenejte, prosím, v příloze přihlášky.

Pořadatel:

Agentura Music Travel Agency Praha ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů

Odborná garance:

Unie českých pěveckých sborů, prof. PaedDr. Jiří Kolář, čestný předseda UČPS

Umělecká rada:

prof. PaedDr. Jiří Kolář, sbormistr, čestný předseda UČPS
Mgr. Iva Daňková, NIPOS ARTAMA
Jiří Linha, umělecký vedoucí souboru LINHA SINGERS

Soutěžní řád:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální sbory, dirigent může být profesionál
(za profesionály jsou považováni podle světových zvyklostí zpěváci, pro něž zpěv ve sboru představuje hlavní prostředek obživy), každý sbor se může zúčastnit soutěže i ve více kategoriích,
časový limit soutěžního programu je 14 – 15 minut čistého času, pořadí soutěžních skladeb je libovolné.

Soutěžní kategorie

A: Populární a jazzová hudba – Swing, rock, pop, muzikál atd.

Do soutěžního programu je povinné zařadit jednu skladbu nebo úpravu Jaroslava Ježka.
Zahraniční soubory ji mohou nahradit skladbou nebo úpravou skladby George Gershwina.

B: Populární hudba s duchovní tematikou

Spirituál, gospel atd.

Sborové kategorie

1: dívčí, chlapecké a smíšené sbory mládeže ve věku od 8 do 26 let

1A – vokální soubory do 8 zpěváků
1B – sbory od 9 zpěváků

2: ženské, mužské a smíšené sbory dospělých

2A – vokální soubory do 8 zpěváků
2B – sbory od 9 zpěváků

3: Nesoutěžní vystoupení

3A – Vokální soubory do 8 zpěváků
3B. – Sbory od 9 zpěváků

GRAND PRIX

Vítězné sbory kategorií A a B, které získaly Zlatý diplom, případně další „zlaté“ sbory se utkají na závěrečném koncertu laureátů o Grand Prix festivalu. Pro případnou účast v této soutěži navrhnou všechny sbory 3 skladby. Jedna ze skladeb musí být a cappella.

Soutěžní program

Soubory si připraví cca 5 skladeb do 15 minut čistého času.
2 skladby musí být a cappella, zbývající s doprovodem nejvýše 3 akustických nástrojů.
Použití mikrofonů není při soutěži povoleno.

Účastnické poplatky

Účastnický poplatek činí 160,- Kč na osobu.
Pokud je sbor členem Unie Českých pěveckých sborů účastnický poplatek činí 140,- Kč na osobu.

Program festivalu

16.11. 2023
příjezd zahraničních sborů do Prahy
17.11. 2023
zahájení festivalu
soutěžní vystoupení jednotlivých kategorií
večerní koncert pro účastníky festivalu
18.11. 2023
pokračování soutěžních vystoupení jednotlivých kategorií
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
přehlídka nejúspěšnějších sborů – soutěž o Grand Prix festivalu
19.11. 2023
Odjezd zahraničních účastníků

 

Booking form

Preliminary booking form Prague Voices 2023