MTA

Facebook
Telefon

+420 602 310 473


New Year Prague 2024

Mezinárodní festival pěveckých sborů
Praha, 03.01.2024 - 06.01.2024

Popis

Vážení milovníci sborového zpěvu,
připravujete se na adventní a vánoční koncerty u vás doma?
Věnujete přípravám mnoho času a tvůrčího nasazení?
A chcete si prodloužit radost ze zpěvu pro dychtivé publikum a zúročit nastudování předvánočních koncertů?

Nyní máte příležitost předvést své umění v novoroční Praze, v klidném prostředí kostelů, ztichlých po svátcích.

Přijeďte a zazpívejte si společně s dalšími pěveckými sbory na festivalu Nový rok v Praze, prohlédněte si zimní Prahu v klidnějším období, poznejte lidi stejně naladěné a prožijte prodloužený sváteční čas.

Setkáte se s přátelskými lidmi, zazpíváte si v krásném prostředí starobylých pražských kostelů, prohlédnete si památky a užijete si zimní Prahu.

Obraťte se na nás, zodpovíme všechny otázky a přizpůsobíme se i vašim přáním.

ÚČASTNÍCI:

Pěvecké sbory všech kategorií – smíšené, ženské, mužské i dětské
Věk zpěváků: neomezený
Počet členů sboru: neomezený

POŘADATEL festivalu NOVÝ ROK PRAHA

Agentura Music Travel Agency Praha ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů

Program festivalu

3. ledna 2024

příjezd zahraničních sborů do Prahy

4. ledna 2024
slavnostní zahájení festivalu

vystoupení jednotlivých sborů v pražských kostelech

večer koncert pro účastníky festivalu

5. ledna 2024
pokračování vystoupení jednotlivých sborů

společné vystoupení všech sborů

Slavnostní závěrečný večer

Ceník

Účastnický poplatek

poplatek činí 500,- Kč na sbor.
Pro členy Unie Českých pěveckých sborů pouze 300,- Kč na sbor.

Booking form

Preliminary booking form New Year Prague 2024